Késleltethető a regenerálódó sejtek öregedése

Szerveink öreged? sejtjeit érett ?ssejtek pótolják, melyek el?segítik a károsodott vagy már m?ködésképtelen sejtek cseréjét. Ezeknek az ?ssejteknek a pusztulását sikerült kutatóknak megakadályozni, és ezzel egész sor, a kor el?rehaladtával megjelen? vagy romló betegség kezeléséhez segítséget nyújtani – ismertette a Cell Cycle legújabb tanulmánya.

Jianrong Wang és tizennégy tagú munkacsoportja a korosodás alapvet? kérdéseit vizsgálta emberi ?ssejteken. A szövetek megújulásának képessége az öregedés során fokozatosan romlik. A kor el?relahadásának jelenleg elfogadott elmélete szerint olyan öregek vagyunk, amilyen öregek az egyes szerveinket pótló ?ssejtek.
Ennek alapján, ha megértjük azokat a molekuláris folyamatokat, melyek még képessé teszik az ?ssejteket a megújulásra, szaporodásra, így alkalmassá arra, hogy pótolják a szervek károsodó szöveteit, megteremthetjük a regeneratív orvoslást, és gyógyíthatjuk korral megjelen? betegségeket.
Az érett ?ssejtek azért fontosak, mert szerveinket egészségesen tartják úgy, hogy a károsodó sejteket pótolják. Ezek a sejtek mindentudók, és szabadon szaporodva bármelyik sejttípussá fejl?dhetnek. Ugyanakkor ezek is öregszenek, és elvesztik ezt a képességüket. Ha a kutatók megtalálják a módját annak, hogy az ?ssejtek fiatalok maradjanak, a sejtek pótolni tudnák az elhalt szívizomsejteket, meggyógyíthatnák a sebeket, vagy pótolhatnák a tönkrement csontokat.
A kutatók fiatal emberek ?ssejtjeit szövettenyészetben szaporították, majd összehasonlították ugyanazon személyek ifjú ?ssejtjeivel. Kimutatták, hogy a tenyésztett sejtek a sejt bizonyos részének a károsodásából lesznek öregek, de ennek a kóros résznek a kijavításával az öregedés folyamata megállt.
Meglepetésükre ezek az ?ssejtek úgy visszafiatalodtak, hogy többféle szerv sejtjeit tudták pótolni, ami az egészséges ?ssejtek alapvet? tulajdonsága. A munkacsoport ezért így próbálja klinikai körülmények között a különféle szövetek megújítását.

Forrás: MTI