Herbárium

Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus)

Egyéb elnevezései: egértövis, spárgatövis, vadpuszpáng, A spárgafélék családjába tartózó, hazánkban már védett, a mediterrán területek meszes talajú száraz erdeiben, tövises cserjéseiben igen gyakori, felálló szárú, dúsan elágazó, bokrosodó az 1 m magasságot is elér?, kétlaki,…

Tovább >>>

Erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum)

Egyéb nevei: ciklász, erdei szegf?, vadszegf?, nyúlszemf?, szegf?szagú-gyöker? f?, szent Benedek füve Nincs rokonságban a valódi gyömbérrel, nevét valószín?leg er?s, aromás illata miatt kapta. Az erdei vagy közönséges gyömbérgyökér a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozik. Vékony,…


Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)

Egyéb elnevezései: páprágy, erdei hímpáfrány, Árnyas, nyirkos erd?inkben él? a pajzsika félék családjába tartozó ével?, virágtalan páfrányfaj. Levelei 40 – 60 cm hosszúak, lándzsás kerület?ek, egyszer vagy kétszer szárnyasán összetettek, a levélszárnyacskák fogasak vagy szárnyasan…


Hármaslevelű vidrafű (Menyanthes trifoliata)

Egyéb elnevezései: vidraf?, keser? lóhere, A vidraf?félék családjába tartozó, lápos, zsombékos helyeken term?, ével? vízinövény. Az iszapban vízszintesen kúszó, mintegy ujjnyi vastag gyöktörzséb?l fejl?dnek önálló kocsányokon a hosszú nyel?, hármasan összetett levelei, kés?bb pedig ugyancsak…


Réti füzény (Lythrum salicaria)

Egyéb elnevezései: Füzény, A füzényfélék családjába tartozó, vizek mellett, nádasok szélén, nyirkos réteken term?, ével? növény. Szára négyszögletes, egyenes, némileg sz?rös vagy molyhos, 60 – 80 cm magas, a tetején elágazó. Levelei ül?k, az alsók…


Homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)

Egyéb elnevezései: sárga szalmavirág, homoki gyopár, homoki bársonyvirág, Az ?szirózsafélék családjába tartozó, hazánkban f?leg a Duna-Tisza közének homokbuckás területein él?, fehéren molyhos, sz?rös, ével? növény. Szára 15- 30 cm magas, egyenes, a virágzatánál elágazó, soklevel?….


Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus)

Egyéb elnevezései: fecskef?, gódric, canadon, A mákfélék családjába tartozó, általában nyirkosabb talajon, árokparton, erd? szélen tömegesen term?, ével? növény. Ha bármely részét megsértjük, narancssárga szín? nedv csordul ki bel?le. Gyökértörzse húsos, kés?bb szivacsos állományú és…


Közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale)

A borágófélék családjába tartozó, szárazabb, homokos talajon term?, kétéves növény. Gyökere karó alakú, arasznyi hosszú, szára 60 – 80 cm magas egyszer?. A t?levelei és a szár alsó levelei hosszúnyel?ek, simán molyhosak, fodros él?ek, fels?…