A siker kulcsa :transzcendentális meditáció

A tudósok az agy integrációjával az elme fejlettségére utalnak. A fejlett elmével rendelkező emberek éberen figyelnek, érdekli őket az  új dolgok megtanulása és látják az ‘egészet’. Széles körben gondolkodnak, emocionálisan stabilak és önzetlenek.

meditació“Tény, hogy némely emberek kitűnnek a többiek közül, és szeretnénk tudni, hogy miért” – mondja Fred Travis agykutató (Maharishi Egyetem – Iowa). “Mi azt feltételeztük, hogy valamiben különböznie kell az agyuk működésének, és ezt a valamit kerestük.”

Dr. Travis egy saját maga által kifejlesztett mérőeszközt használt, a Brain Integration Scale -t (Agyi Integrációs Skálát), EEG-felvételt a frontális agyhullámok koherenciájának (a különböző agyterületekről bejövő hullámok kapcsolódásának) mérésére és a figyelem belső irányultságának mérésére. Ezeken kívül még értékelte az agy készültségi állapotát, azt, milyen hatékony a válaszadásban.

Korábbi kutatásaiban Dr. Travis és munkatársai úgy találták, hogy az agy integráltsága nagyobb mértékű a világklasszis atlétáknál, a top menedzsereknél és a hivatásos muzsikusoknál.

Ebben a kutatásban 21 svéd termékfejlesztő mérnököt vizsgáltak, akiktől elvárható a kreativitás magas szintje. Dr. Travis és Dr. Lagrosen (West Egyetem) a Torrance standardizált mérőeszközt használta a kreativitási szintjük mérésére, és megállapította, hogy az a 70-es és 90-es percentilis érték közé esik. Mérték továbbá az agyi integrációjukat, az információfeldolgozás sebességét, a döntési sebességüket és a koherencia-érzéküket.

Korreláció elemzést végeztek, és kitűnt, hogy erős a korreláció a verbális és képi kreativitás rugalmassága és eredetisége között és az agyi integráció magasabb szintje között. Gyorsabb az információfeldolgozás, gyorsabb a döntéshozás sebessége, és megvan bennük a szituáció kontrollálásának érzete.

“A kreativitás … az egész agyműködéshez és a pszichológiai fejlettséghez kapcsolódik, ezt mutatja a kutatás” – mondja a svéd kutatótárs, Dr. Lagrosen. “Minthogy a kreativitás a kulcsa az egyén sikerének, az agyműködés optimalizálása kell, hogy a prioritás legyen minden diáknál.”

“Általános megfigyelés, hogy 10 000 óra gyakorlat szükséges a jelentős teljesítményhez. Emberek hosszú órákon át dolgoznak, és nem leszek kiválóak. Ez a kutatás arra utal, hogy az agyi integráció lehet az a belső faktor, ami a külső sikerhez vezet” – állapította meg Dr. Travis. “Ezzel együtt fölmerül egy kérdés: lehet-e vajon növelni az agyi integráció szintjét, vagy az genetikailag – vagy a támogató környezet által adottnak vehető?”

A transzcendentális meditáció rendszeres gyakorlását komoly, véletlenszerű kiválasztás módszerével végzett kutatások olyan lehetőségnek tartják, amely növeli az agyi integráció szintjét. “Azok az emberek, akik kiválóak akarnak lenni valamely területen – bármelyiken – el kell, hogy sajátítsák a transzcendentális meditációt” – mondja Dr. Travis.

Forrás: fuggetlen.hu