A koenzim-Q10 táplálkozástani jelentősége

TUDTA-E?
• A Q10-koenzimet a világon els?ként Fredrick L. Crane professzor és munkatársai tanulmányozták a Wisconsin–Madison Egyetemen 1957-ben. 1961-ben el?ször Peter Mitchel professzor derített fényt az elektrontranszport láncban betöltött szerepére, koncepciójára, és ezért a felfedezéséért 1978-ban Nobel-díjat kapott.
• A CoQ10 hidrogén donorként hatásosabb, mint más antioxidánsok. Ezen túlmen?en a CoQ10 képes regenerálni az ?-tokoferol oxidált formáját és szerepet játszik a sejtek növekedésében és differenciálódásában.
• A CoQ10 a sejtszint? m?ködés egyik kulcseleme, számos betegség és degeneratív állapot társulhat a CoQ10 hiányához, többek között a diabétesz mellitus, a szív- és érrendszeri betegségek (ateroszklerózis, hipertónia, diszlipidémia), az izomdisztrófia, az Alzheimerkór, vagy akár a Parkinson-kór.
• A küls? forrásból történ? CoQ10 pótlás nem befolyásolja az endogén termel?dést, plazmakoncentrációt, csupán megemeli a szervezet energiaszintjét, és energia ellátottságát.

A CoQ10-r?l általánosságban

A WHO adatai szerint a világ vezet? halálokai közül a legnagyobb jelent?séggel és halálozási rátával a szív- és érrendszeri megbetegedések bírnak. A szív- és érrendszeri, valamint anyagcsere-betegségek új és összes esetszáma évr?l évre növekszik. Noha ezen betegségek megel?zésére nagy hangsúlyt fektetnek az egészségpolitikában, kezelési módjaik fejl?dnek, a betegek életmin?sége javul, jelenleg is hatalmas kihívásnak számít ellátásuk az egészségügy számára. Ezeket a tényeket szem el?tt tartva szükség van olyan további megoldásokra a megel?zésben és kezelésben egyaránt, melyekkel tovább csökkenthet? ezen betegségek egyénre és egészségügyi ellátórendszerre rótt ,,terhe”.

A Q10-koenzim (CoQ10) az emberi test alapvet? vegyülete, de a kinon-család más tagjaival együtt megtalálható az állatok, növények szöveteiben, s?t baktériumokban is, ezért is kapta az ubikinon (ubikviter kinon= mindenütt jelen lev? kinon) elnevezést. A Q10 esetében az alap kinonvázhoz 10 izoprenil kémiai egység alkotta oldallánc csatlakozik.

Egyre több kutatási eredmény igazolja, hogy a CoQ10 szorosan kapcsolódik a kardiovaszkuláris és kardiometabolikus rendellenességekhez. A Q10-koenzim segít a szív- és érrendszer egészséges m?ködésének fenntartásában. Szívelégtelenségben igazolást nyert a CoQ10 hiánya, mint rizikótényez?. További kutatási eredmények arról számoltak be, hogy krónikus szívelégtelenségben a CoQ10 plazmakoncentrációja a halálozás  független indikátora, valamint hiánya hátrányos lehet a krónikus szívelégtelenség hosszú távú kimenetele szempontjából. Pótlása számos egyéb krónikus és akut kórkép esetén is hasznos lehet.

A CoQ10 szervezeten belüli funkciója és jellemz?i

Az enzimek a szervezeten belül ún. biokatalizátor feladatot látnak el és a globuláris fehérjék csoportjába tartoznak. A fehérjéhez (apoenzim) csatlakozik koenzimként a Q10 és az így teljessé váló holoenzim az aktív tényez?. Az el?bb említett szerepkör magában foglalja azon katalitikus (gyorsító tulajdonsággal rendelkez?) folyamatokat melyek el?segítik a sejten belüli biokémiai reakciók – él? szervezetre jellemz? körülmények között történ? – optimális lefolyását.

A CoQ10 számos fontos funkcióval rendelkezik az emberi szervezetben. Számos sejt membránjában megtalálható. Mivel a sejtekben az els?dleges szerepe az energiatermelés, a legnagyobb koncentrációban a mitokondrium (energia el?állításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecske) bels? membránjában van jelen. Legfontosabb funkciója az ATP (adenozin-trifoszfát) el?állításához szükséges elektronszállítás. Az elektronok szállításában játszott fontos szerepe mellett a CoQ10 sejtközi antioxidánsként is szolgálhat, védve a sejtet a peroxidációtól (szabadgyökképz?dés). Szakirodalmi adatok alapján a CoQ10 membránstabilizátorként semlegesíti a szabadgyököket – egyes tanulmányok szerint jóval er?sebb hatású a közismert E-vitaminnál. Mindemellett ismert funkciója, hogy stimulálja egyes sejtek növekedését, valamint nélkülözhetetlen a szervezet és a sejtek anyagcseréjében.
Nagyobb mennyiségben a szív, a tüd?, a lép, a máj, a vese, a hasnyálmirigy és a mellékvese bels? mitokondriális membránjában található. Az emberi szervezet bels? elválasztás útján képes szintetizálni, de az életkor el?rehaladtával szervezeten belüli termel?dése,
koncentrációja egyaránt lecsökken (1.ábra).

 

A CoQ10 termel?dése, hiánya és toxicitása

A CoQ10 f? forrása a bioszintézis, hiányának kialakulásához két f? ok vezethet: egyrészr?l a bioszintézis csökkenése, aktivitásának romlása, másrészr?l a szervezet általi fokozott felhasználás.

Ismertek olyan kóros állapotok (genetikai hibák), illetve életmódbeli tényez?k (nem megfelel?en összeállított étrend), melyek már fiatalkorban csökkent endogén termel?déshez vezetnek. A genetikai ok háttere igen összetett, hiszen létrejöttét számos gén hibája
okozhatja, valamint ismertek olyan állapotok melyek indirekt módon befolyásolhatják a bioszintézis folyamatát. Ennek komoly jelei mutatkoznak már idejekorán a fáradékonyságban, a krónikus szívérrendszeri betegségek korai kialakulásában egyaránt.

A szakirodalomban található továbbá olyan adat, vizsgálati eredmény, mely a gyógyszerekkel történ? interakció jelent?ségét emeli ki. Ezen vizsgálatok alapját az a tény szolgáltatja, miszerint a CoQ10 bioszintetikus útvonala megegyezik a koleszterinével (mevalonát szintézis) (2.ábra). Így az erre ható egyes inhibitor gyógyszercsoportok, úgy mint a béta-blokkolók, vérnyomáscsökkent?k, sztatinok, valamint egyéb koleszterinszint csökkent? gyógyszerek gátolhatják, valamint jelent?sen csökkenthetik a CoQ10 endogén termel?dését.

A témában legkiemelked?bb figyelmet a sztatinok kapják, mivel egyes eredmények alapján akár 40%-kal csökkenthetik a Q10-koenzim szérumkoncentráció szintjét.

Bár még nem nyert egyértelm? alátámasztást, így szakmai evidenciaként nem kezelhet?, de számos kutatás folyik az egyes krónikus betegségek (daganat, szív- és érrendszeri betegségek, etc.) CoQ10 termel?désre, koncentrációra gyakorolt hatásáról is. A feltételezések szerint egyes kórképek csökkenthetik az endogén bioszintézist, egyben növelhetik a szervezet CoQ10 igényét, így jelent?s szerepet játszhatnak a CoQ10 hiányos állapot kialakulásában, következményeiben.

Mivel a CoQ10-nek nincsen ajánlott napi beviteli mennyisége (RDA), így a „megfigyelt biztonságos szint” (observed safe level – OSL) kockázatbecslési módszer alkalmazásával a napi maximum 1200 mg fogyasztásának biztonságossága bizonyított, mivel a vizsgálatokban alkalmazott dózis általánosan 50-1200 mg. Elmondható ugyanakkor, hogy több dokumentált esetben az ennél jóval nagyobb terápiás dózis esetében (max. 3600 mg/nap) sem okozott toxicitást vagy detektáltak súlyos mellékhatásokat (néhány esetben ugyanakkor emészt?rendszeri tünetek, hasmenés fordultak el?.

A CoQ10 lehetséges exogén forrásai és bevitele

A bels? elválasztás, termel?dés zavara, valamint csökkent plazmakoncentráció esetén lehet?ség nyílik küls? forrású CoQ10 pótlásra, mely a táplálékból, valamint az étrendkiegészít?kb?l származhat. Az élelmiszerek közül az állati eredet? nyersanyagok CoQ10 tartalma a legjelent?sebb, így a különböz? típusú húsok és bels?ségek (marha-, sertés-, baromfiszív és máj), valamint a hal CoQ10 tartalma meghaladja az 50 mg/kg mennyiséget. A tejtermékek jóval csekélyebb, míg egyes növények és növényi olajok számottev? Q10 tartalommal rendelkeznek. Jelent?s forrásként megemlíthet? a petrezselyem és a perilla (fekete csalán vagy kínai bazsalikom). A brokkoli, az avokádó, a sz?l? és a karfiol közepes CoQ10 források. Sajnálatosan az egyéb vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldségek és gyümölcsök nagy része csekély CoQ10 tartalommal bír (3.ábra).
Megjegyzend? ugyanakkor, hogy a szakirodalomban jelent?s eltérések figyelhet?ek meg az egyes nyersanyagok CoQ10 tartalmával kapcsolatosan, így azok pontos meghatározására még további vizsgálatok szükségesek.

Az étrend-kiegészít?kb?l származó CoQ10 pótlás lehet?sége sokáig kérdéses volt, mivel felfedezését követ?en jó ideig nem tudott a gyógyszeripar megfelel? felszívódási és hasznosulási tulajdonságokkal rendelkez? formulát létrehozni. Mára azonban ez a probléma
megoldódott, mivel a technológia fejl?désének köszönhet?en a forgalomban elérhet? formulák nagy részének molekulaszerkezete megegyezik az emberi szervezet által termelt endogén koenzim szerkezetével, így felszívódása és hasznosulása is optimális. Felmerülhet a kérdés, hogy az küls? forrásból, adott mennyiségben bevitt CoQ10 milyen formában befolyásolja az endogén termelést, plazmakoncentrációt? A válasz igen kedvez?, hiszen a küls?leg szervezetünkbe juttatott CoQ10 nem gátolja vagy befolyásolja negatívan az endogén termelést, mindemellett a plazmakoncentrációt megemeli, további energiát juttatva ezzel szervezetünknek.

A klinikai alkalmazás területein jelenleg is folynak kutatások a pontos terápiás dózis meghatározásának tekintetében, ugyanakkor az már alapvetésként szolgál, hogy egyes kórképek esetében nagyobb dózisra van szükség, mint az étrend-kiegészít?ként ajánlható 20-
30 mg-os anyagmennyiség. Magyarországon a CoQ10 étrend-kiegészít? formulája mellett már gyógyszerként is regisztrálva van (terápiás dózis – 100 mg felett).

A koenzim-Q10 szupplementáció alkalmazhatósága, használatának el?nyei

A CoQ10 betegségmegel?zésben betöltött szerepét – különböz? kórképek esetén – már az el?z?ekben ismertettük, ugyanakkor összefoglalóan elmondható, hogy a lipidperoxidációval szembeni antioxidáns hatása a leginkább ismert, alkalmazott funkciója, mely a gyulladásos markereken keresztül képes ezen reakciók szabályozására, csökkentve ezzel a szív- és érrendszeri stresszt és az erek bélhámjának zavarát.
Metaanalízisek eredményei alapján ismert tény – a primer prevencióban alkalmazható–

  • szisztolés és diasztolés vérnyomáscsökkent? hatása,
  • valamint az összkoleszterinszintre és a LDL/HDL-koleszterin arányra gyakorolt kedvez? hatása (csökkenti az összkoleszterinszintet és emeli a HDL-koleszterinszintet – javítva ezzel az arányt).

Tovább szakirodalmi adatok alapján a szupplementáció további el?nyökkel járhat, úgy mint az

  • immunrendszer m?ködésének javulása,
  • a migrén kialakulásának megel?zése,
  • továbbá id?skorban lassíthatja a makula degenerációját
  • egyes idegrendszert érint? betegségek kialakulását.
  • daganatprevenciós, valamint gyulladáscsökkent? tulajdonsággal rendelkezhet (pl.: fogágybetegségekben),
  • szerepet játszhat a Parkinson-kór lefolyási gyorsaságának csökkentésében.

KiSel-10 (Intervention with Selenium and Q10 on Cardiovascular Mortality and Cardiac Function in the Elderly Population in Sweden) vizsgálat eredményei

A KiSel-10 tanulmányban a CoQ10 és a szelén együttes étrend-kiegészítés hatását vizsgálták az id?s svéd lakosság kardiovaszkuláris és összhalálozási rátájára nézve, placebo kontroll csoport mellett. Emellett egyéb módszerekkel – echokardiográfiával (ejekciós frakció – a szív pumpa funkciója) és biomarker vizsgálat – meghatározható módon figyelték a szívfunkciók változásait. Eredményeik alapján a szív- és érrendszeri halálozás arányát nagy mértékben javította a kezelés: – 55%-kal csökkent a kezelt csoportokban a kontroll csoporthoz képest (28/222 (12,6%) – placebo csoport; 13/221 (5,9%) aktív szerrel kezelt csoport.

A biomarker, valamint a szívfunkció vizsgálatok is hasonló eredményt mutattak. Adott biomarker (magas szintje a szívelégtelenség el?jele lehet) plazmában fellelhet? koncentrációja a placebocsoportban a 24. hónapban szignifikánsan magasabb volt a kontroll csoporthoz képest, a különbség a 48. hónapban még kifejezettebben mutatkozott. A szívfunkció vizsgálat tekintetében jobb szívfunkció volt mérhet? a vizsgálat végén – az aktív kezelést kapott csoport egyénei körében.

Egyes fennálló kórképek esetében – diabéteszben, koszorúér-betegségben, bármely szívelégtelenségi stádiumban egyaránt kedvez?nek bizonyult az aktív kezelés. A szív és érrendszeri halálozás rátájának pozitív változásai még a kutatást követ? 10. évben is
megfigyelhet?ek voltak.

Fontos, hogy a vizsgálat eredményének értelmezhet?ségét, reprezentativitását számos tényez? befolyásolja: a beteganyag aránylag kis elemszáma; a homogén minta (svédországban él?, fehérb?r? populáció), az a tény, hogy a szelén vagy a Q10 koenzim
szérumszintjének mérése a követési periódus alatt nem történt meg, valamint a résztvev?k korlátozott életkora. A vizsgálat eredményének széleskör? bizonyításához további, nagyobb és heterogénebb mintán végzett vizsgálatok is szükségesek lehetnek.

Összefoglalás – A CoQ10 táplálkozástani jelent?sége

A Q10-koenzimnek három állapota ismert: a teljesen oxidált (ubikinon), a szemikinon (ubiszemikinon) és a teljesen redukált forma (ubikinol). Az ubikinon részt vesz az ATP termelésében – a sejtek energiatermelésének folyamatában. Az ubikinol további antioxidáns
tulajdonsággal rendelkezik.

A CoQ10 – tudományos vizsgálatok eredményei alapján hasznosnak bizonyult szívelégtelenségben, magas vérnyomásban szenved?k esetében, mindemellett egyéb kórképek, szimptómák tekintetében is hasznos lehet.

A CoQ10 szövetkoncentrációja az életkor el?rehaladtával csökken. Egyes genetikai tényez?k, koleszterinszint-csökkent? gyógyszerek (sztatinok, fibrátok) szedése esetén igen fontos a megfelel? bevitel, ellátottság. A CoQ10 kiegészítés 50 év feletti feln?ttek számára sok szempontból el?nyös lehet. Az olyan betegek esetében kiemelten célszer? a használata, akiknél sztatinok okozta kardiomiopátia ( a szív pumpafunkciójának gyengüléséhez vezet? szívbetegségek összefoglaló neve) alakult ki.

 

Táplálkozási akadémia hírlevél -2021 április