Élet a halál után :az őssejtek még 17 napig életképesek

Bizonyos ?ssejtek az ember halála után több mint két hétig is alvó állapotban megmaradnak a holttestben. Ezeket ki lehet nyerni, életre lehet kelteni, majd más típusú, m?köd? sejtekké átalakítani.

Nature Communication cím? tudományos folyóiratban megjelent publikáció újabb ismereteket tár fel az ?ssejtek rugalmasságáról, amely tulajdonságuk alkalmassá teszi ?ket arra, hogy a jöv?ben károsodott szöveteket állítsanak helyre felhasználásukkal.

“Figyelemre méltó módon a vázizomzatban lév? ?ssejtek még 17 napig élnek az emberben a halál beállta után is – az egerekben 16 napig –, ami jóval több, mint az eddig feltételezett 1-2 nap” – írták közleményükben a párizsi Pasteur Intézet kutatói.

Kísérleteikb?l az is kiderült, hogy az ?ssejtek megtartották differenciálódási képességüket, tökéletesen m?köd? izomsejtekké lehetett átalakítani ?ket. A felfedezés új ?ssejtforrást jelent, és az ?ssejtmeg?rzés új módszereire is rávilágít.

Fabrice Chretien kutatásvezet? és csoportja vizsgálataiban úgy találta, hogy a vázizomzati ?ssejtek csökkentették anyagcseréjüket, ezzel energiafelhasználásukat, egyfajta alvó állapotba kerültek, így élték túl a halál utáni napokat.

A kés?bbiekben mintákat vettek egértetemek csontvel?jéb?l is, ahol a vérsejtek termel?dnek a csontvel?i ?ssejtekb?l. Utóbbiak négy napig maradtak életképesek a halál beállta után: ekkor még megtartották azt a képességüket, hogy csontvel? átültetés után új szöveteket hozzanak létre.

A kutatók szerint ha az el?zetesen hozzájáruló donoroktól a halál beállta után ?ssejteket nyerhetnek, akkor enyhíthetik a meglév? sejt- és szövethiányt. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek, mert bár a megközelítés nagyon ígéretes, még több vizsgálatra van szükség, miel?tt embereknél tesztelnék.

Forrás:MTI