D-vitamin szint és a mellrák túlélési esélyei

Már sok mindent megismertünk a D-vitaminnal kapcsolatban : a jól ismert csontépít? szerepén kív?l csökkenti a szívbetegségek kockázatát, a depressziót ,növeli az ellenálló képességet egyes fert?z? betegségekkel szemben, most a legújabb kutatás szerint azok a n?k akiknek vérében magasabb a D-vitamin szint nagyobb valószín?séggel élik túl a mellrákot ,mint azok akik D-vitamin ellátottsága alacsony.

A kutatók vezet?je Cedric F. Garland ( University of California) professzor egy korábbi kutatásában már megállapította az összefüggést az alacsony D-vitamin szint és a menopausa el?tt fellép? mellrák gyakorisága között.

Ebb?l kiindulva és megfordítva a kérdést: a szervezet  D-vitamin szintjének és a mellrák túlélésének kapcsolatát vizsgálta.

A kutatócsoport öt korábbi vizsgálat adatainak statisztikai elemzését végezte el és így kereste az összefüggést.Összesen 4443 beteg adatait elemezték az dv1966 és 2010 közötti id?szakból, az átlagos követési id? 9 év volt. Azokat a n?ket sorolta a ‘magas D-vitamin koncentrációjú’ csoportba, akiknél a vérben mért koncentráció átlagos szintje elérte a 30 nanogramm/millilitert. Az ‘alacsony’ koncentrációjú csoportba a 17 ng/ml érték? n?k tartoztak. (Az átlagos D-vitamin érték az eml?rákos pácienseknél az Egyesült Államokban 17 ng/ml.)

A tanulmány összefoglalásaként azt lehet elmondani  hogy azoknak  a n?knek  akiknek szervezetében magas volt a D-vitamin szint 50%-kal n?tt a túlélési esélyük.

A kutatások tükrében az optimális D-vitamin szintet  30-80 ng/l között kellene beállítani.  Napi 4000 NE (nemzetközi egység) D-vitamint fogyasztásával  – táplálékkal vagy táplálékkiegészít? útján – lehet elérni  az 50 ng/ml D-vitamin koncentrációt a vérben,és ezzel az értékkel a mellrák kockázatát 50%-kal lehetne csökkenteni.

A mechanizmusról:„A D-vitamin lebomlási anyagai javítják a sejtek közötti kommunikációt, bekapcsolnak egy fehérjét, amely blokkolja az agresszív sejtosztódást. Amíg a D-vitamin receptorok jelen vannak, nem növekszik a tumor, és azok egészen addig képesek jelen lenni, amíg a tumor nincs nagyon el?rehaladott állapotban. Ez az oka a magas D-vitamin szint? páciensek jobb túlélési mutatójának.”

A kutatásból egyenesen következik, hogy D-vitamint kell kapniuk az eml?rákos betegeknek a hagyományos rákterápia keretében.”

„Nincsen okunk rá, hogy várakozzunk, amíg meglesznek a további vizsgálatok eredményei, most kell bevezetni a D-vitamin táplálékkiegészít? szedését a standard rákgyógyításba, hiszen már most bizonyos, hogy 30 ng/ml fölötti értéket kell beállítani” – állapítja meg  Garland.

Forrás : MNT

Megjegyzés: Ez a cikk egyes helyeken talán úgy jelenne meg  MEGINT EGY DOLOG AMIT ELTITKOLNAK EL?LÜNK ,MERT TÚL OLCSÓ ÉS NEM SZOLGÁLJA A GYÓGYSZERGYÁRAK ÉRDEKEIT .

-ne felejtsük el , hogy itt csupán egy statisztikai elemzésr?l van szó, bár az eredmény elég meggy?z?

-a tudomány akkor  fogad el valamit bizonyító erej?nek ha REPRODUKÁLHATÓ a vizsgálat ,és minden esetben UGYANAZT AZ EREDMÉNYT kapjuk.( A kett?s vak placebokontrollos kifejezést is meg kellene említenem)

-végül nem egészen tudományos véleményem:mindent összevetve azért  BIZTOS VAN BENNE VALAMI