Az ipari vegyi anyagok globális idegfejlődési járványt okozhatnak.

Az iparban használatos vegyi anyagok   felülvizsgálatára és a szabályozás globális átalakítására van szükség a The Lancet Neurology cím? lapban megjelent cikk szerint. A szakért?k arra figyelmeztetnek hogy ezek a toxinok felel?sek  a gyermekek körében  világszerte terjed? agyi fejl?dési zavarokért.

DDTA szerz?k szerint azoknak az anyagoknak a száma amelyekr?l bebizonyítható hogy kapcsolatban vannak az idegrendszeri fejl?dési rendellenességekkel  2013-ra 6-ról 12-re n?tt. 2006 -ban a következ? vegyületekkel kapcsolatban ismerték el hogy okozhatnak fejl?dési rendellenességeket: ólom, metilhigany,arzén,poliklórozott bifenilek, toluol. Most még hat anyag került fel a listára:mangán, fluorid,klórpirifosz és DDT (ez utóbbi kett? peszticid),tetraklór-etilén (oldószer), polibrómozott difenil-éterek (égésgátló).

Emellett azonban a vegyi anyagok száma amelyeket összefüggésbe lehet hozni az agy károsodásával-de még nem történt részletes szabályozás velük kapcsolatban- 202-r?l (2006-os adat) 214-re n?tt.

Ezek a vegyi anyagok megtalálhatók hétköznapi tárgyainkban mint a játékok, bútorok és ruhák.A szakért?k szerint ezeknek az anyagoknak a hatására alakul ki a gyermekekben a figyelemhiányos hiperaktív zavar ( ADHD), az autizmus és a diszlexia.

A kémiai vizsgálatok hiánya aggasztó

Az ipar általhasznált mintegy 80 000 féle vegyi anyagot soha nem vizsgálták olyan szempontból hogy milyen hatásuk lehet a fejl?d? magzatra vagy a gyermekekre.Ezeknek a vegyi anyagoknak az expozíciója a fejl?dés korai szakaszában agysérülést okozhat, és sokkal kisebb mennyiség is elegend? ehhez gyermekek esetében mintha a  feln?ttek oldaláról vizsgálnánk.

A neurotoxikus anyagok száma amelyeknek már ismerjük ezt a hatását szinte biztosan sokkal kevesebb mint amelyek  a környezetünkben vannak, szintén negatívan hatnak az egy fejl?désére,de még nem ismertük fel ezt a hatásukat.Nagyon komoly aggodalomra ad okot az, hogy a gyerekek az egész világon ki  vannak téve a nem ismert mérgez? vegyi anyagoknak , amelyek csendben erodálják az intelligenciát, megváltoztatják a viselkedést, csökkentik a  jöv?beni eredményeket.  Talán a legsúlyosabban a fejl?d? országokban érinti ez  a felnövekv? nemzedéket.

A javaslat szerint a megoldás az lenne hogy egy forgalomba kerül? új anyagról a gyártónak kellene bizonyítani hagy alacsony a termék toxicitási veszélye, és be kellene vezetni az új anyagokkal kapcsolatban a kötelez? neurotoxicitási vizsgálatokat.

Forrás: Medical News Today