Audiatur et altera pars! – Hallgattassék meg a másik fél is!

Az alábbi közlemény a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület válasza egy ausztrál tanulmányra, mely azt a következtetést vonta le az eredményekből, hogy a homeopátia nem hatékony mód egyetlen betegség kezelésére sem. 

 A homeopátia hatékonyságát vitató ausztrál kutatásról a hazai és nemzetközi sajtó a napokban tájékoztatta a széles nyilvánosságot. Az ebben szereplő számos csúsztatás és metodikai hiba miatt elutasítunk minden, a homeopátia hatékonyságára vonatkozó véleményt, ami a kétes eredményű tanulmányt használja hivatkozásként.

Az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) összefoglalójáról többnyire azt a végkövetkeztetést vonták le a sajtóorgánumok, hogy a homeopátia nem hatásos gyógymód.

Az eredeti tanulmány ezzel szemben azzal zárul, hogy a rendelkezésükre álló bizonyítékok nem elegendőek annak igazolására, hogy a homeopátia hatékony kezelés volna a jelentésben szereplő humán betegségcsoportokban.

Üdvözöljük, hogy egy szervezet újfent megkísérelte vizsgálat alá vonni a homeopátia hatásosságát, ezúttal betegségcsoportok szerint.

Sajnálatos tény azonban, hogy a 300 oldalas tanulmány súlyos etikai és kutatás-módszertani problémákat vet fel.

  • Az ausztrál kormány testületének egyértelmű elfogultságára utal az, hogy a vizsgálati jelentés összeállításába egyetlen homeopátiás szakértőt sem vontak be, akik a tudományos módszertani hiányosságokra, tévedésekre rávilágíthattak volna.
  • A tanulmány részrehajlóan válogatta be a homeopátiás vizsgálatokat, és nem követte a kutatási eljárások szakmai szabályait.
  • Az áttekintést végigolvasva láthatjuk, hogy egyes betegségcsoportokban egyértelmű hatékonyság mutatkozott az individuális homeopátiás módszert alkalmazva (pl. felső légúti betegségek), a munkaanyag végén olvasható konklúzió pedig éppen ezt tagadja.
  • Az ausztrál jelentés jellemzően további vizsgálatokat tart szükségesnek a homeopátia hatékonyságának kellő megerősítésére. Ez a kijelentés annyiban nem meglepő, hogy a hagyományos gyógyszerek hatékonyságát áttekintő analízisek során az elemzések 49%-a szintén hasonló eredménnyel zárul, és 96 %-a további vizsgálatokat javasol!
  • Egyetértünk a tanulmány azon megállapításával, hogy szükség van további jó minőségű, a homeopátiás gyógyítás elveit betartó, nagy esetszámú homeopátiás kutatásra. Szerencsére ezek száma az elmúlt években folyamatosan növekszik.

A hazai sajtó- és médiaorgánumok nagy része sajnálatos módon és a sajtóetikát sértve ellenőrzés nélkül vesz át hírforrásokat a homeopátiára nézve negatív értelmezéssel ellátott címekkel és megfogalmazásokkal. Így elkövetik ugyanazt a hibát, mint az idézett ausztrál tanulmány: a homeopátiás szakértők megkérdezése nélkül formálnak súlyosan egyoldalú és így a lakosságot félretájékoztató véleményt.

Honlapunkon számos, a homeopátia hatékonyságát bizonyító tudományos kutatás eredményét olvashatják az érdeklődők.

Az alábbi linken elérhető magyar nyelven a Magyar Tudományos Akadémia részére készült összefoglalás a homeopátiával kapcsolatos kutatásokról.

http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/51/15/dd/1/Dr_Gabor_Fruzsina_Homeopa…

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tagja az Európai Homeopátiás Bizottságnak. Célja a homeopátia legmagasabb standardok szerinti oktatása és a betegek mellékhatástól mentes gyógyításának elősegítése. Ez összhangban áll a WHO iránymutatásával is, mely tagállamainak a komplementer gyógymódok további támogatását javasolja.

Az Egyesület szívesen képviseli magát olyan szakmai egyeztetéseken, ahol lehetőség van a vélemények kiegyensúlyozott kinyilvánítására és a homeopátia hatékonyságát bizonyító tudományos kutatások eredményeinek prezentálására.

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület