A homeosztázis és a lúgosítás

Napjainkban az egészséges életmód híveinek kedvelt témája a lúgosítás. Az elterjedt nézet szerint életmódunk  és főleg helytelen  táplálkozási szokásaink savas irányba tolják el a szervezet pH értékét és ez sok bajnak forrása.Természetesen alapvetően igaz a feltevés miszerint a szervezet pH-jának mind savas ,mind lúgos irányban való eltolódása betegségek forrása, ez az eltolódás azonban bonyolult biokémiai folyamatok eredménye. Sőt a kijelentést inkább visszájára kell fordítanunk, mert a betegségeknek általában nem forrása a pH eltolódás hanem következménye.A következőkben a teljesség igénye nélkül néhány alapvető biológiai folyamatról lesz szó amely megpróbálja fenntartani életünk alapvető egyensúlyi helyzetét a homeosztázist.

Mi is az a homeosztázis:az élő szervezetnek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége amellyel önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják-a Wikipédia szerint. A “milieu interne “(belső környezet )kifejezést először Claude Bernard(1813-1878)  francia fiziológus és orvos vezette be, és ez az amit a homeosztázist fenntartó működések  egyensúlyban tartanak. Maga a kifejezés homeosztázis Walter Cannon(1871-1945) amerikai fiziológustól származik aki ezt írta: azok az élettani folyamatok amelyek a szervezet állandóságának (steady state) jó részét fenntartják olyan komplexek, és annyira jellemzőek az élő szervezetekre-magukba foglalva,szükség szerint az agyat és az idegeket,a szivet, tüdőt, veséket és a lépet,amelyek mind együttműködnek-hogy ezeknek az állapotoknak a jelölésére speciális kifejezést javasoltam:a homeosztázist.

A homeosztázis csak a magasabb rendű élőlények sajátja amellyel a szervezet integritását megőrzik a lehető legváltozatosabb körülmények között.Szervezetünk nyitott rendszer amely anyagot és energiát cserél a környezetével, állandó kölcsönhatásban van vele ,de a homeosztázist mindenféle körülmények között igyekszik fenntartani bonyolult fizikai-kémiai mechanizmusok ,és visszacsatolási rendszerek segítségével.

Homeosztatikus funkciók például:

izoozmózis:az ozmotikus koncentráció állandósága a testfolyadékokban

izoionia:az ionösszetétel stabilitása

izohidria:a pH állandósága

izovolémia:a testfolyadék térfogatának változatlansága

izotermia:állandó testhőmérséklet

izotónia:stabil vérnyomás

stb.

A homeosztázis fenntartásának folyamatai visszajelzéseken alapulnak, az eltéréseket a szervezet kiigazítja,és ellenkező irányú folyamatokkal kompenzálja.És itt eljutottunk cikkünk fő kérdéséhez : lehet-e a lúgos vizekkel a szervezet savas irányban  eltolódott pH-ját visszaállítani.

A pH gyakorlatilag a H+ és OH- ionok koncentrációját jelenti,és értéke 1-14 között változik. Szervezetünkben a savasságot/lúgosságot beállító pH érték az egyik legpontosabban szabályozott, 7,36 és 7,44 között mozog vagyis kismértékben lúgos.A pH az egyik olyan érték amelyet szervezetünk mindenképpen igyekszik megőrizni  és viszonylag állandó értéken tartani(homeosztázis).Az izohidria fenntartásához a szervezet különböző rendszereket használ:a test folyadéktereiben levő pufferrendszerek, a légzőközpont amely azonnal hiperventillációval reagál mihelyt a hidrogénion koncentráció magasabb és működik mindaddig, amíg a többlet széndioxid el nem távozik,és a vesék ,amelyek savas vagy lúgos kémhatású vizelet ürítésével kompenzálják a környezet megváltozását.

A puffer rendszerekről bővebben: A puffer rendszerek két komponensből állnak :az egyik felveszi H+-t ,ha sok van ,a másikról leválik a H+,ha kevés van .Ameddig az úgynevezett puffer kapacitásunk bírja vérünk pH-ja nem változik.Ilyen puffer rendszerek extracellulárisan (sejten kívül) vérünk bikarbonát/széndioxid ,ammonia/ammonium rendszere és ha ezek kimerülnek foszfát puffer rendszerek lépnek működésbe. .Ezeken kívűl az intracelluláris( sejteken belüli) pufferrendszerek is beléphetnek a regulációba .Az előbbiekben említett többféle mechanizmus együttesen próbálja szervezetünk izohidriáját szűk keretek között tartani.

Visszatérve a lúgos vizekhez. Testünk 70%-a víz amely egy átlagos testsúlyú felnőttben 50l .Ha ekkora mennyiséget  ki akarnánk cserélni lúgosra 300-400liter új vizet kellene magunkhoz venni.Ez elég sok időbe tellene mivel naponta átlagban 1,5-2,5liter vizet fogyasztunk.A pH eltolása még nehezebb folyamat ,mivel szervezetünk összes mechanizmusával védekezik ez ellen.

És végül a pH eltolódásával járó betegségekről néhány szót.A szabályozó mechanizmusok bármelyikében bekövetkezett működési zavar a szervezet homeosztázisának felbomlásához a pH érték eltolódásához vezet.Ilyen pl. a légzési acidózis, metabolikus acidózis, és az ellenkező irányban is eltolódhatnak a folyamatok,légzési alkalózis ,metabolikus alkalózis amelyek mindegyike eltolja a szervezet normál pH értékét ,és mindegyik estben a pH eltolódás a betegség következménye  és nem fordítva.

A fentiek tükrében  gondolkodjunk el azon hogyan tudjuk “lúgosítani ” elsavasodott szervezetünket.

Forrás:Dr. Blaskó György Gyógyszerész Továbbképzés 2011 január