Az “túlzásba” vitt egészség néha már betegség

Az egészségesétel-függ?séget, más néven orthorexia nervosát az 1990-es évek végén írták le el?ször, egy meglehet?sen „friss” betegségr?l van szó. Mir?l szól, mik a veszélyei, tünetei?

ON A klasszikus evészavarokhoz képest, ahol az étel mennyisége játszik dönt? szerepet, itt érezhet?en áttev?dik a hangsúly az ételek min?ségére. Az orthorexia legfontosabb kritériuma a kényszeres személyiségvonások mellett a túlzottan egészséges táplálkozás, ami drasztikus életmin?ség változással és gyakran szociális izolációval jár. Az orthorexiában szenved? személyek kényszeresen ragaszkodnak az egészséges, pontosabban az általuk egészségesnek tartott ételek fogyasztásához. A tiltó listán els?k közt szerepelnek a mesterséges anyagok, tartósítószerek, színezékek, adalékok, viszont preferálják a nyers zöldségek fogyasztását, a bio és természetes élelmiszereket. Önmagában ez akár egy követend? példa is lehetne, azonban ezeket az elveket kényszeresen követik, ami er?teljesen befolyásolja életmin?ségüket. Ha választás elé kerülnek, inkább az éhezést választják mintsem „tisztátalan” ételt fogyasszanak.

A tiszta ételek evésének spirituális jelentése is van. Az ételt érzelmekkel ruházzák fel, illetve speciális érzelmeket társítanak hozzájuk: „veszélyes”, „mesterséges”, „egészséges”, „vitalizáló”. A diéta pontjait – csak úgy, mint a vallásos parancsokat – következetesen be kell tartani, megszegése b?ntudatot kelt, amit szigorú vezekléssel tudnak csak feloldani. A spiritualitáshoz tartozik az is, hogy az orthorexiához nagyon gyakran társul fels?bbrend?ségi érzés. Az egészségesétel-függ?k lenézik a mindenféle „szemeten” él? átlagembereket, vagyis mindazokat, akik nem fordítanak kell? figyelmet az ételük megválogatására.

Nincs betegségtudat

Csak úgy, mint anorexiában, nincs betegségtudat, hiszen az egészségesnek vélt táplálkozásukkal ?k éppen az egészségükért tesznek, s nem tekintik ezt kórosnak. Az ortorexiások a betegség következtében kényszeres-fóbiás személyiségvonásokkal rendelkeznek. Ritualizált étkezési szokásokat alakítanak ki, vagy vesznek át olyanoktól, akik ugyancsak ebben a zavarban szenvednek. Sokan állandóan hordanak maguknál „egészséges” ételeket, minden eshet?ségre felkészülve. Mindennapjaik központi témája az evés és annak megszervezése. Nagyon sok id?t szentelnek az alapanyagok beszerzésének és az ételek elkészítésének.

Nem csak az általuk egészségesnek tartott ételekhez ragaszkodnak kényszeresen, hanem gyakran az ételek származásához („megbízható” termel?khöz, termékekhez, pl. biobolt, biopiac) és összetételéhez, illetve mindezek ellen?rzéséhez is. Gyakran kiragadnak egy-egy ételt, élelmiszer alapanyagot, illetve terméket, aminek túlzott jelent?séget tulajdonítanak (pl.: tönkölyliszt, sz?l?mag, köles, stb.) Bizonyos táplálkozással kapcsolatos hiedelmek és városi legendák kritikátlan elfogadása szintén jellemzi az orthorexiásokat: gyilkos margarin, halált okozó kóla, emberhúst felszolgáló kínai gyorsbüfék stb. Orthorexiában merev szabályok vonatkoznak az edények anyagára és típusára, illetve a f?zési eljárásokra is, például, nem használhatnak alumínium edényt vagy teflon serpeny?t.

Rögeszmévé válik

A merev szabályoknak és a rugalmatlan gondolkodásnak köszönhet?en az egészséges táplálkozás egy bizonyos ponton átcsap patológiás mérték? rögeszmévé, ami hosszú távon szociális elszigetel?déshez vezethet. Sok esetben a szociálisan teljesen izolált személy életében az étkezési rituálék pótolják az emberi kapcsolatokat.

Ez a merev viselkedés azonban nagyon törékeny olykor. Hevesebb érzelmek esetén – akár pozitívak akár negatívak – leküzdhetetlen vágyat éreznek az evésre. Ilyenkor a szigorú diétát falásroham töri ketté. A falásrohamok alatt az orthorexiások f?ként olyan ételeket esznek nagy mennyiségben, melyek az általuk megszabott diéta szerint kifejezetten tiltottak. Ha valamilyen kihágást követ el, vagyis megszegi a szent étkezési el?írásokat, akkor a b?ntudat csökkentése miatt vezekelnie kell. Egy még szigorúbb diéta követésével „b?nbocsánatot nyerhet” saját maga el?tt, ezzel azonban csak fokozza kényszeres rítusait és tovább nehezíti mindennapi életvitelét.

Az orthorexia el?zménye gyakran valamilyen betegség, amely vagy magát a személyt vagy valamelyik családtagját érinti. A betegség legy?zésére, vagy megel?zésére vált az egyén egészségesebb életmódra. Sok beteg ember fordul az alternatív gyógyászat felé, ha a hagyományos orvostudomány nem tud segíteni az állapotukon, s ekkor találkoznak el?ször az egészséges táplálkozással, mint alternatív kezeléssel. A betegségb?l felgyógyultak gyakran az esetükben is bevált alternatív medicinális módszerekkel kezdenek foglalkozni, és így terjesztik nézeteiket.

Az élelmiszer piac komoly lehet?ségeket lát a túlhangsúlyozott egészséges táplálkozásban, s a markáns haszon reményében különféle „követend?” divatirányzatokat alakítanak ki a táplálkozásban. Fontos tehát, hogy ezeket az információkat fenntartással kezeljük és csak hiteles forrásokra támaszkodjunk.

Forrás: egeszseg.hu