ÁSZF

Életbe lép: 2012.02.05.

A fitoterapiakalauz.hu internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője Albert Zsolt (továbbiakban: Üzemeltető)

A fitoterapiakalauz.hu internetes honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

I. Felhasználási Feltételek

A szolgáltatást az üzemeltető nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

  • a honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá
  • a honlap egyes lehetőségeinek használata regisztrációhoz kötött, melynek során Ön köteles megadni néhány személyes adatát (e-mail cím, felhasználói név, jelszó); az adatok szolgáltatása önkéntes
  • az üzemeltetőt haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
  • az ön szerződéskötési képessége nem korlátozott

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint az üzemeltető tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az üzemeltetőhöz kerülnek.

A honlapra való bejelentkezés, illetve a cikkekhez való hozzászólás során számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket – kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit, az adatokat maximálisan 30 napig tároljuk, azután véglegesen, visszaállíthatatlanul töröljük. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

II. Tartalom és szerzői jogok

A fitoterapiakalauz.hu honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az üzemeltető, vagy harmadik fél szellemi alkotását képezi. A honlapon az üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikket változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el az átvett tartalom alatt. A teakeverékeknél minden esetben a fel kell tüntetni a recept készítőjének nevét és a teakeverékre mutató linket is.  Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

Az üzemeltető a honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az üzemeltető minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

III. Felelősség kizárása

Az üzemeltető és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért. Ön beleegyezik abba, hogy a honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

IV. Moderálási alapelveink

A fitoterapiakalauz.hu a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat az Alkotmányban biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokban szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderáljuk fórumainkat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat:

  • Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk.
  • Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.
  • A fórumokat, hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.

Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük jelezze ezt az moderator@fitoterapiakalauz.hu e-mail címen. Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

V. Kártalanítás, kártérítés

A honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az üzemeltető kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a üzemeltető felelősséget nem vállal.
A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az üzemeltető törli vagy módosítja.
A honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az üzemeltető minden felelősséget kizár. üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Ön beleegyezik abba, hogy az üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az üzemeltető írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

VI. Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait megadja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A részünkre megadott adatait Albert Zsolt tárolja és kezeli és az Ön hozzájárulásával előfizetési akcióról, promóciókról tájékoztatót küldenek az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik. Ön adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezelőnél.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Albert Zsolt

Levélcím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 41.

E-mail: info@fitoterapiakalauz.hu

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről az Ön részére értesítést küld.