E-recept:könnyebb lesz a terápiát ,és a beteg együttműködését követni

(MTI) – Az e-recept bevezetésével egyszer?bben nyomon követhet? lesz, hogy a beteg a gyógyszeres terápia során betartja-e az orvos utasításait, illetve lehet?vé válik, hogy feltárják együttm?ködése hiányának okát – állapították meg szakemberek az e-receptr?l tartott tudományos ülésen pénteken, Budapesten.

    A kormányzati tervek szerint a jelenlegi papíralapú gyógyszerfelírást és annak gyógyszertári kiadását elektronikus receptfelírás váltaná fel. Az e-recept bevezetését több programban, köztük a Semmelweis és a Széll Kálmán Terv is kiemelt célként fogalmazta meg.
Árki Kornél, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Informatikai Fejlesztési F?osztályának vezet?je azt mondta, a e-recept el?zetes megvalósíthatósági tanulmánya jóváhagyásra vár, a tervek szerint legkés?bb a jöv? év végére bevezethetik azt.
Addig is – az adatvédelmi el?írásoknak megfelel?en – ki kell dolgozni a betegazonosítás módját, továbbá azt is el kell dönteni, milyen vényekre és milyen ütemben vezetik be a rendszert. Azt viszont leszögezte: az e-recept nem fogja kiváltani teljes kör?en a papíralapú vényeket, ez más országokban sem történt meg.
Az adatok szerint Magyarországon évente csaknem 170 millió vényt váltanak ki – mondta Árki Kornél. A szakember úgy véli, az e-recept bevezetése várhatóan a gyógyszerkassza kiadásait is csökkenti majd, miután a vények beszerzésére csak 2010-ben több mint 262 millió forintot fizetett ki az OEP.
Ezen felül az e-recept bevezetésével mind a gyógyszert felíró orvosok, mind a gyógyszerészek számára csökken az adminisztráció, ezáltal kevesebbet kell várakozniuk a betegeknek, egyúttal több id? lesz a konzultációra a terápia eredményessége érdekében – mondta Árki Kornél.
Hankó Balázs, az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (OGYTT) titkára el?adásában azt mondta: az e-recept bevezetésekor figyelembe kell venni az egészségpolitikai és a finanszírozói, valamint az orvosok, gyógyszerészek és természetesen a betegek szempontjait is. Utóbbi kapcsán elmondta: biztosan lesznek, akik el?ször idegenkednek az új rendszert?l, azonban a betegek kezelése, gyógyulása szempontjából az nagy haszonnal járhat.
A jelenlegi tervek szerint az elektronikus gyógyszerkiváltás során a betegazonosítást követ?en a gyógyszerész egy központi rendszerb?l hívja le a beteg számára felírt tételt. Mint Hankó Balázs kiemelte: ebben a rendszerben egyúttal azt is láthatja majd, hogy a beteg érzékeny-e valamilyen gyógyszerre, megel?zve ezzel egy esetleges gyógyszerallergiát. Továbbá a beteg korábbi gyógyszerkiváltásait is áttekintheti, amely alapján egy-egy terápia hatásosságára, illetve eredményességére is következtetni lehet.
Az OGYTT titkára arra is kitért, nem csak a betegeknek, de az orvosoknak és gyógyszerészeknek is vannak félelmeik. Példaként említette: nem tudni, hogy az új rendszernek milyen hatása lesz az orvos-beteg kapcsolatra, mennyiben változnak meg a gyógyszerkiváltási szokások. Ezek mellett olyan gyakorlati kérdések is felmerülnek: hogyan m?ködik majd a gyakorlatban az úgynevezett megbízotti gyógyszerkiváltás, amikor például egy id?s ember helyett unokája váltaná ki a gyógyszert.
Ugyanakkor Hankó Balázs kiemelte: a gyógyszerész szakma számos lehet?séget lát az e-recept bevezetésében, ezért, ha azt sikerül az általa felvázolt “félelmek” minimalizálásával bevezetni, az e-recept mindenképpen el?relépést jelent majd a gyógyszer- és betegbiztonság javításában.